Obchodní podmínky

OBCHODNÍ  PODMÍNKY E-SHOPU SUNETO.CZ

PRODÁVAJÍCÍ

Dana Geržová

Nádražní  48b

785 01  ŠTERNBERK

IČ:  65161556

DIČ:  CZ 5754080244

 

BANKOVNÍ  SPOJENÍ

(pro platbu předem) 162989384/ 0300

 

TELEFONNÍ  SPOJENÍ:

majitelka - 723003926

pondělí  - pátek 9:00 - 18:00

víkend, svátek   9:00 - 18:00

EMAIL: gerzova@suneto.cz

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

Veškeré  objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SUNETO.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je správné vyplnění veškerých údajů ve formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Vlastnické  právo ke zboží přechází  na kupujícího až po úplném zaplacení  kupní ceny zboží. 

INFORMACE O ZBOŽÍ 

Zboží expedujeme do 3 dnů od objednání a to z důvodu, aby bylo zboží co nejčerstvější a s co nejdelší dobou použitelnosti. Pokud zboží není u dodavatele dostupné, informujeme o tom objednávajícího. 

INFORMACE O OBALECH 

Dodavatel (výrobce) odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na etiketě je uvedena úplná deklarace složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku ve tvaru: Spotřebujte nejlépe do: a datum doporučené spotřeby. Prodávající prohlašuje, že dodavatel jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plněni dle §13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO-KOM a.s., pod klientským číslem KS200540000543. 

KVALITA ZBOŽÍ 

Prodávající  ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení  přiměřených skladovacích podmínek pro produkty kosmetiky, teplota v rozmezí 5-25°C, výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním. Většina surovin ve výrobcích je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci. 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 

Prodávající  má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané  zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který  kupující sdělí emailem při potvrzení objednávky. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad, který slouží i jako dodací list. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající  má právo od závazné objednávky - kupní  smlouvy odstoupit, pokud se plnění  stane nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku zpět nejpozději do 5 dnů od zaslání emailu s informací o odstoupení od smlouvy.

 Prodávající má právo na náhradu škody ve výši odpovídající poštovnému a balnému nevyzvednutého zboží, a  přiměřenou smluvní pokutu.

Prodávající  si vyhrazuje právo odmítnout objednávku. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO 

Kupující  je povinen uvést správnou adresu, na kterou má  být zboží zasláno.

Kupující  je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Pokud objednané zboží neodebere a sjednanou kupní  smlouvu nezruší  má povinnost nahradit  náklady s tímto  doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů prodávající zašle na jeho e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

 Dle zákona na ochranu spotřebitele může kupující  do 14 dní od nákupu zboží vrátit prodávajícímu vrátit a to bez udání důvodu. Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje. 

ZPŮSOB ÚHRADY

- předem na účet  (variabilní  symbol je číslo objednávky - pro snadnou identifikaci platby)

- na dobírku (platba při převzetí zboží) 

ZPŮSOB DORUČENÍ

- doporučený balík prostřednictvím České pošty 

- BALÍK DO RUKY prostřednictvím České pošty

- balík do 5 kg prostřednictvím Zásilkovny na výdejní místo

- balík do 5 kg prostřednictvím Zásilkovny na adresu

- zásilky na SLOVENSKO odesíláme pouze službou ZÁSILKOVNA 

NEVYZVEDNUTÉ  DOBÍRKY 

Zákazníci, kteří si objednají zboží na dobírku a  posléze jej nevyzvednou

 si mohou objednat znovu zboží, ale jen při platbě předem na účet. 

UPOZORNĚNÍ 

V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, nebudeme o této skutečnosti zákazníka informovat a budeme to považovat za odstoupení od objednávky. Pokud zákazník výslovně požádá o znovuzaslání zásilky, bude k ceně zboží připočtena (kromě poštovného) navíc částka 100 Kč na úhradu nákladů za prvotně odeslanou a nevyzvednutou zásilku. 

REKLAMAČNÍ  ŘÁD 

V případě  reklamace zboží se řídíme platnými zákony ČR.

Vše nabízené  zboží je se zárukou. V případě,  že se projevuje závada, nás neprodleně  kontaktujte a to telefonicky nebo emailem. Zboží dle instrukcí odešlete na naši adresu. Doklad o koupi si ponechejte, je to doklad pro Vás, my jej nepotřebujeme. Veškerá potřebná data máme v účetním programu.

Zákonná  lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní, my se snažíme tuto dobu podstatně zkrátit.

 

ZÁSADY A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dana Geržová - se sídlem Nádražní 48b, Šternberk 78501, IČ: 161556, která provozuje webové stránky www.suneto.cz dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR 

Prohlašuji, že zpracováváme nezbytné osobní údaje, které nám v rámci e-shopu poskytujete zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR). Ještě před zahájením zpracování vašich osobních údajů plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost, podle které vám umožňujeme v případě oprávněného nároku uplatňování a plnění všech vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, právo na jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

 SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dle GDPR jsme správci osobních údajů a z toho titulu určujeme jak, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu budou vaše osobní údaje zpracovávány a zodpovědně vybíráme další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou – tj. zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR a prohlašujeme, že budeme zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě platného právního důvodu, zejména oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

 ZABEZPEČENÍ A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH DAT

Dana Geržová – Suneto, dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů. 

OSTATNÍ 

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

aktualizováno 1.6.2021

Dana Geržová