Obchodní podmínky

OBCHODNÍ  PODMÍNKY E-SHOPU SUNETO.CZ

PRODÁVAJÍCÍ

Dana Geržová

Nádražní  48b

785 01  ŠTERNBERK

IČ:  65161556

DIČ:  CZ 5754080244

 

BANKOVNÍ  SPOJENÍ

(pro platbu předem) 162989384/ 0300

 

TELEFONNÍ  SPOJENÍ:

majitelka - 723003926

pondělí  - pátek 10:00 - 18:00

víkend, svátek 10:00 - 18:00

EMAIL: gerzova@suneto.cz

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Veškeré  objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SUNETO.CZ jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je správné vyplnění veškerých údajů ve formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

Vlastnické  právo ke zboží přechází  na kupujícího až po úplném zaplacení  kupní ceny zboží.

 

INFORMACE O ZBOŽÍ

 

Zboží expedujeme do 3 dnů od objednání a to z důvodu, aby bylo zboží co nejčerstvější a s co nejdelší dobou použitelnosti. Pokud zboží není u dodavatele dostupné, informujeme o tom objednávajícího.

 

INFORMACE O OBALECH

 

Dodavatel (výrobce) odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Na etiketě je uvedena úplná deklarace složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku ve tvaru: Spotřebujte nejlépe do: a datum doporučené spotřeby. Prodávající prohlašuje, že dodavatel jakožto dovozce obalů má uzavřenu smlouvu o sdruženém plněni dle §13 odst. 1c) zákona o obalech se společností EKO-KOM a.s., pod klientským číslem KS200540000543.

 

 

KVALITA ZBOŽÍ

 

Prodávající  ručí za kvalitu dodaného zboží do uvedeného data spotřeby výrobku. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení  přiměřených skladovacích podmínek pro produkty kosmetiky, teplota v rozmezí 5-25°C, výrobky nesmějí být vystaveny přímému slunci ani mrazu. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním. Většina surovin ve výrobcích je z přírodních látek, které mohou vykazovat v závislosti na počasí i jiných vlivech přirozené drobné odchylky v látkovém složení, chuťových, čichových či barevných kvalitách. Tyto drobné odchylky jsou přírodním jevem, nejsou známkou nedostatečné kvality výrobků a důvodem k reklamaci.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající  má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané  zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který  kupující sdělí emailem při potvrzení objednávky. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad, který slouží i jako dodací list. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající  má právo od závazné objednávky - kupní  smlouvy odstoupit, pokud se plnění  stane nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku zpět nejpozději do 5 dnů od zaslání emailu s informací o odstoupení od smlouvy.

Prodávající  si vyhrazuje právo odmítnout objednávku.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 

Kupující  je povinen uvést správnou adresu, na kterou má  být zboží zasláno.

Kupující  je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

Dle zákona na ochranu spotřebitele může kupující  do 14 dní od nákupu zboží vrátit prodávajícímu vrátit a to bez udání důvodu. Zboží musí být kompletní, nepoužité a schopné dalšího prodeje.

 

ZPŮSOB ÚHRADY

 - předem na účet  (variabilní  symbol je číslo objednávky - pro snadnou identifikaci platby)

- na dobírku (platba při převzetí zboží)

- předem na účet  ( při osobním odběru, pro zákazníky z Olomouce a blízkého okolí)

 

ZPŮSOB DORUČENÍ

- doporučený balík prostřednictvím České pošty 

- osobně  (tato služba je pro zákazníky z Olomouce a okolí, nutná platba a domluva předem)

- na Vaše přání  Vám může zboží také odeslat jako BALÍK DO RUKY, ceny se řídí tarify České pošty + 21 % DPH

- zásilky na SLOVENSKO odesíláme pouze službou ZÁSILKOVNA

 

NEVYZVEDNUTÉ  DOBÍRKY

 

Zákazníci, kteří si objednají zboží na dobírku a dobírku posléze nevyzvednou, budou zveřejněni na našich stránkách.

Tito zákazníci si mohou objednat znovu zboží, ale jen při platbě předem na účet.

 

UPOZORNĚNÍ

 

V případě, že zásilka nebude z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta, nebudeme o této skutečnosti zákazníka informovat a budeme to považovat za odstoupení od objednávky. Pokud zákazník výslovně požádá o znovuzaslání zásilky, bude k ceně zboží připočtena (kromě poštovného) navíc částka 100 Kč na úhradu nákladů za prvotně odeslanou a nevyzvednutou zásilku.

 

REKLAMAČNÍ  ŘÁD

 

V případě  reklamace zboží se řídíme platnými zákony ČR.

Vše nabízené  zboží je se zárukou. V případě,  že se projevuje závada, nás neprodleně  kontaktujte a to telefonicky nebo emailem. Zboží dle instrukcí odešlete na naši adresu. Doklad o koupi si ponechejte, je to doklad pro Vás, my jej nepotřebujeme. Veškerá potřebná data máme v účetním programu.

Zákonná  lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní, my se snažíme tuto dobu podstatně zkrátit.

 

OSTATNÍ

 

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

aktualizováno 1.1.2017

Dana Geržová